Telefon görüşmesi kaydı delil olur mu

Mahkeme huzurunda alınan tanık beyanları güçlü delillerdendir. Taraflardan birinin öne sürmüş olduğu aldatma ya da aile içi şiddet gibi durumlara şahitlik edenin beyanlarına yargılamada ihtiyaç duyulmaktadır. Davaya taraf olmayan kişiler tanık olarak mahkemede dinleneceklerdir. Ancak mutlaka görgü tanığı olmalıdır.

Boşanma davalarında SMS kayıtları delil olabilir mi

Taraflardan birinin anlatımına dayalı olarak yalnızca duyuma ilişkin tanığın beyanda bulunması delil niteliği taşımamaktadır. Mahkemede tanıklar beyanda bulunurken hakim özellikle bu hususa dikkat etmektedir. Anlatıma dayalı olarak beyanda bulunulan tanık beyanı hükme esas alınmamaktadır. Boşanma davasında taraflar dava ya da cevap dilekçesindeki beyanlarını kanıtlayacak unsurlarını tanık deliline dayandırmışlar ise delil dilekçesinde tanık bildireceklerdir.

Taraflar delil dilekçesinde sunmuş oldukları tanıkları bir defaya mahsus sunacaktır. Mahkeme tarafından verilen kesin süre içerisinde tanıklar bildirilmelidir, hak kaybına uğramamak adına bu süreyi kaçırmamak önemlidir.

Türkiyede telefon görüşme kaydı yasal mı

Dosyaya sunulan tanıklara mahkeme kanalıyla tebligat çıkarılarak dinlenileceği duruşmaya çağrılmaktadır. Tanıklar duruşmaya gelmek zorundadır. Mahkemeye gelmedikleri takdirde tanığa ihtar çekilerek bir sonraki celse gelmedikleri takdirde zorla getirileceği bildirilir. Tanıklar, mahkemeden bulunacakları beyanda doğruyu söyledikleri takdirde esasa alınacaktır. Hakim yalan söyleyen, çelişen beyanlarda bulunan tanığın beyanını hükme esas almamaktadır. Tanıklar, mahkemede tarafları on yılı aşkın önce olan olay ya da durumlara dair beyanda bulunamazlar.

On yıl önceki yaşanmış ve o olaylar sonrası eşler bir şey olmamış gibi devam eden yaşantılarına dair tanığın beyanda bulunması hükme esas alınmaz. Önemli olan tanığın, tarafların boşanma dava tarihine yakın yıla kadar olan olaylara ilişkin beyanda bulunmasıdır. Boşanmaya neden olan olaylara dair tanıklık edilmesi gerekmektedir.

Tanık delilinde en çok merak edilen konu mahkemenin bulunduğu şehir dışında yaşayan tanığın mahkemeye gelmek zorunda olup olmadığıdır. Dosyaya sunulan tanıklardan şehir dışında olan kişinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye talimat yazılarak o mahkemede dinlenilmesi mümkündür.

Tanık, mahkemede mutlaka dinlenilmelidir, tanıkların yazılı olarak ifade vermeleri mümkün değildir. Tanıkların mahkemeye yazılı olarak beyanda bulunması ya da kendilerini ifade eden bir video çekip dosyaya sunması mümkün değildir. Çünkü mahkemede dinlenilecek olan tanığa hakimin ve duruşma esnasında bulunan avukatların soru sorma hakkı vardır.

Ayrıca tanıklar beyanda bulunmadan önce doğru söyleyeceklerine dair yemin hakim tarafından mahkeme huzurunda yemin ettirilir.

SES KAYDI ALMAK SUÇ MU? TELEFON GÖRÜŞMESİNİ KAYIT ETMENİN HUKUKİ SONUCU NEDİR? | SelfHukuk

Kanunda bir davaya konu olan uyuşmazlıkta mahkemeye bildirilen tanık sayısı için sınır getirilmemiştir. Tanık sayısına ilişkin bir sınırlama içeren kanun hükmü bulunmamaktadır. Mahkemeye konu olan uyuşmazlıklara ilişkin ispat için isim verilen tanıklardan bir kısmı yeterli derecede bilgi edinilmişse hakim diğer tanıkları dinlememe kararı verebilir.

Bazı uyuşmazlıklarda sadece bir taraf tanık ismi verebilirken bazı uyuşmazlıklarda iki tanık ismi de yeterli olmaktadır. Kanunda sayılan kişilerin tanıklıktan çekinme hakkı bulunmaktadır. Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kimselere tanıklık yapmadan önce bu durum kendilerine hatırlatılır.

Tanıklıktan çekinme hakkı bulunan kimseler;. Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları. Yalan tanıklık suçu şikayete bağlı bir suç olmayıp resen doğrudan soruşturulan suçtandır. Yalan tanıklık nedeniyle mağdur olan kişi şikayetini geri çekmiş olsa dahi kamu davası düşmez, devam eder.

Yalan tanıklık suçu, olay hakkındaki bilgisini saklamasından veya gerçeğe aykırı şahitlik yaparak yalan yere beyanda bulunmak suretiyle suç işlenmiş olacaktır. Tanık kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunmalıdır. Tanıklıktan çekinme hakları olmayan kişiler dışında tanıklıktan çekinilemeyeceği de belirtilmiştir.

Tanık davetiyesinde, tanığın duruşmaya gelmesinin zorunlu olduğu gelmediği takdirde zorla getirileceğinin ihtarı da bulunur. Dava ya da cevap dilekçesinde bildirilen vakıalar adına bildirilen tanıkların isim, adres ve TC Kimlik numaralarının bulunduğu tanık listesi mahkemeye sunulmalıdır.

EN ÇOK SORULANLAR

Liste verilirken dikkatle hazırlanmalı ve kanun gereği usulüne uygun olmalıdır. Bir de ikinci defa tanık listesi verilemeyeceği de bilinmelidir. Boşanma davasında en çok merak edilen konulardan birisi karşı tarafın telefon görüşmeleri ile görüşmelere ait dökümanın talep edilip edilemeyeceğidir. Özellikle aldatmada ispat açısından en merak edilen konu telefon konuşmaları ya da mesaj içeriklerinin dökümanı mahkemeden talep edilebilir mi konusudur. Nitekim konuşma ya da mesaj içeriklerinin dökümanı mahkemeden talep edilemez. GSM operatörlerine Turkcell, Türk Telekom, Vodafone şahsi olarak bu türde yapılan başvurularda da ret cevabı alınacaktır.

Konuşma kayıtları ile mesajların içeriği kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal suçuna teşkil eder.

Boşanmada Telefon Görüşme İçerikleri Geçmişe Dönük Çıkar mı?

Mahkemeden yalnızca telefon görüşmelerinin hangi numara ile ne kadar sıklıkla yapıldığı tarih olarak belgelenebilir. Buna ilişkin dökümanlar GSM operatöründe bulunmaktadır. Diğer önemli bir husus da aldatan eşin görüştüğü üçüncü kişinin telefon numarası biliniyor ise üçüncü kişinin telefon görüşmelerinin dökümanı istenilebilir.

Özetle; yalnızca arama tarihi, arama sıklığı, aranılan numara ya da mesaj tarihi ile mesaj gönderilen numara bilgileri verilir. Telefon dökümanı yalnızca belirli bir zaman aralığı için talep edilmektedir. Aldatıldığından şüphelenen eş aldatıldığına dair emin olduğu zaman aralığını belirterek telefon görüşmelerinin dökümanını talep edebilir. Geçmişe dönük SMS ve arama kayıtları istenebilmektedir. Ancak uzun vadeli döküman istenilemez; diyelim ki yirmi yıldır evli olan tarafların telefon dökümanı aldatmaya yönelik şüphenin olduğu bir zaman aralığı olarak talep edilebilir.

GSM operatörlerine yönelik talep sonucu dosyaya gelen telefon görüşmesi dökümanlarındaki ayrıntılar önemlidir. Taraflardan birinin şüphesini doğrular nitelikte konuşma sıklığı geçmiş ve bu konuşmaların süresinin uzunluğu da mühim bir konudur. Nitekim kişilerin telefon kaydındaki süreler uzun ise şüphelenen kişi şüphesinde haklı olabilmektedir. Ancak her durum her kişi için geçerli bir durum olmamakta her olay, dava ve kişi için farklılık arz etmektedir. Boşanma dosyasında telefon dökümanının mahkeme kanalıyla talep edildiği vakitten yaklaşık bir-bir buçuk ay sonrasında dosyaya gelmektedir.

Boşanma davasına kusur olarak yalnızca sadakat yükümlülüğüne aykırı durumlarda değil, hakaret; tehdit; küfürlü konuşmaları içeren konuşmalarının kanıtlanması da mümkündür. Şöyle ki; dosyada konusu geçen mesaj içeriklerinin saklandığı telefon mahkeme dosyasına delil olarak sunulabilir.

Böylelikle dosyaya sunulan telefon bilirkişiye verilerek atılan mesajların kimden geldiği ve içeriğinin ne olduğu incelenerek bilirkişi tarafından raporlandırılır.

Telefon görüşmesini izinsiz kaydetmenin cezası

Bunun yanında eşinin telefon şifresini bilen ve eşinin telefonuna erişimi kolay olan eş, telefonda eşinin aldattığına dair fotoğraf, mesaj ya da arama kayıtlarına rastladığında telefondan örneğini alıp mahkemeye sunduğu zaman hukuka aykırı bir durum teşkil etmeyecektir. Ancak eş, eşinin telefon şifresini kırar ve hile ile telefonuna girerek fotoğraf, mesaj ya da arama kayıtlarını alır ise hukuka uygun bir delil niteliği taşımayacaktır.

Merak edilen konulardan birisi olup çok defa böyle sorularla karşılaşmaktayız. Boşanma davasında mesaj döküman içeriğinin talep edilemeyeceğini bilen kişi savcılıktan da böyle bir talebin yerine getirilemeyeceğini bilmesi gerekmektedir. Bir kişinin mesaj içerik dökümanının talep sonucu savcılıktan getirtilmesi mümkün değildir. Nitekim geçmişe dönük olarak mesaj içerikleri de kaydedilmemektedir. Savcılık makamı yalnızca terör, örgüt kurma, çete gibi suçlarda mesaj dökümanları ile telefon konuşma içeriklerini kaydedebilir.

telefon konuşmalarinin mahkemede delil

Günümüz teknolojisi ile bulunmuş olduğumuz dönem gereği bilişim çağındayız. Etrafımızda sosyal medya kullanmayan kişi yok denecek kadar az diyebiliriz. Bu nedene sosyal medya hesabı kullanan kişilerin fazlalığı ve kişiler günlük hayatta zamanının büyük bir kısmını sosyal medyada harcamaktadır.

Günlük yaşantısını sosyal medyaya döken, görüşlerini sosyal medyada dile getiren bir hal alınmıştır. Yargıtayın almış olduğu bir kararda da sosyal mecralardan yapılan paylaşımların, elektronik ortamdan elde edilen verilerin diğer delillerle desteklenmesi halinde mahkeme tarafından kabul edilmesi gerektiği görüşündedir.

admin